Single Digital Gateway

Gegevens in Basisregistratie Personen (BRP) bekijken in Nederland

Wilt u weten hoe uw naam, geboortedatum of andere persoonsgegevens zijn geregistreerd  in de Basisregistratie Personen (BRP)? Deze kunt u zelf bekijken. Heeft u kinderen onder de 18? Dan mag u hun gegevens ook bekijken. Dat mag ook als u verzorger met ouderlijk gezag bent.

Wilt u uw persoonlijke gegevens in de BRP bekijken? Dat kan door in te loggen op MijnOverheid.nl. Of vraag bij uw gemeente na hoe uw persoonsgegevens in de BRP staan geregistreerd.

Iemand machtigen om uw gegevens in de BRP in te zien

Wilt u dat iemand anders uw gegevens namens u mag bekijken? Dan kunt u deze persoon machtigen bij de gemeente. Dit hoeft niet als u onder curatele staat. Uw curator krijgt automatisch een machtiging.  

Gegevens in BRP kloppen niet

Kloppen uw gegevens niet in de BRP? Vraag de gemeente dan om ze aan te passen.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Uw persoonsgegevens en uw rechten

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Of wilt u bijvoorbeeld uw gegevens veranderen of verwijderen omdat ze niet kloppen? 

Recht op inzage

U kunt ons een overzicht vragen met de gegevens die wij van u hebben, waarom, waar ze vandaan komen, wie ze heeft ontvangen en hoe lang we ze bewaren. Voor de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet kunt u ook een kopie van uw dossier vragen.

Wilt u zien welke gegevens van u of uw kinderen in de Basisregistratie Personen (BRP) staan? Dit kunt u bij ons opvragen. U kunt het ook bekijken op www.MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens'. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Recht op aanpassen, aanvullen en verwijderen

Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist, onvolledig of niet nodig? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Recht op beperking

U kunt ons vragen om uw gegevens tijdelijk niet te gebruiken:

  • zolang uw verzoek om aanpassen of verwijderen van uw gegevens of uw bezwaar nog niet is afgerond.
  • als wij uw gegevens eigenlijk moeten verwijderen, maar u dit niet wilt.

Recht op overdragen

U kunt ons vragen om uw digitale gegevens aan u of een andere organisatie over te dragen. Dit kan alleen als wij uw gegevens met uw toestemming of voor een overeenkomst hebben.

U heeft DigiD nodig

Doe een verzoek voor persoonsgegevens online. Dit kan alleen met DigiD.

U kunt uw verzoek ook via de post of e-mail doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij vragen om uw identiteitsbewijs.

Het bekijken van uw gegevens is gratis.

U hoort binnen 4 weken of de gemeente uw gegevens aanpast.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door de gemeente. Dat kunt u doen via de pagina Bezwaar maken.

Klacht melden

Als u niet tevreden bent over hoe wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht melden via de pagina Klacht over de gemeente.

Als we er samen niet uitkomen, kunt u ook een klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijk toezichthouder.

Wetgeving

Uw rechten over uw persoonsgegevens, staan in deze wetten:

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Wet politiegegevens (Wpg)
  • Wet basisregistratie personen (BRP)
  • Jeugdwet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Participatiewet

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hoorn