Single Digital Gateway

Gegevens in Basisregistratie Personen (BRP) bekijken in Nederland

Wilt u weten hoe uw naam, geboortedatum of andere persoonsgegevens zijn geregistreerd  in de Basisregistratie Personen (BRP)? Deze kunt u zelf bekijken. Heeft u kinderen onder de 18? Dan mag u hun gegevens ook bekijken. Dat mag ook als u verzorger met ouderlijk gezag bent.

Wilt u uw persoonlijke gegevens in de BRP bekijken? Dat kan door in te loggen op MijnOverheid.nl. Of vraag bij uw gemeente na hoe uw persoonsgegevens in de BRP staan geregistreerd.

Iemand machtigen om uw gegevens in de BRP in te zien

Wilt u dat iemand anders uw gegevens namens u mag bekijken? Dan kunt u deze persoon machtigen bij de gemeente. Dit hoeft niet als u onder curatele staat. Uw curator krijgt automatisch een machtiging.  

Gegevens in BRP kloppen niet

Kloppen uw gegevens niet in de BRP? Vraag de gemeente dan om ze aan te passen.  

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Inzien van gegevens basisregistratie personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen. U kunt uw eigen gegevens inzien via MijnOverheid.nl of bij de gemeente waar u woont. Ook kunt u bij de gemeente een overzicht aanvragen waarop staat aan wie de gemeente uw persoonsgegevens uit de BRP heeft verstrekt.

Iedereen die is ingeschreven in de BRP van de gemeente Helmond kan inzage in persoonsgegevens aanvragen. Bent u onder curatele gesteld? Dan mag uw curator uw gegevens inzien. U hoeft de curator hiervoor niet te machtigen.

Inzage via mijnoverheid.nl

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' bekijkt u eenvoudig en snel hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Inzage via de gemeente

U kunt uw gegevens ook inzien bij de gemeente. Daarnaast kunt u een overzicht aanvragen waarop staat aan wie de gemeente uw persoonsgegevens uit de BRP heeft verstrekt. Beide kunt u hier digitaal aanvragen.

Komt u liever persoonlijk langs in de Stadswinkel? Maak hiervoor dan wel eerst een afspraak via deze link.

Heeft u inzage gevraagd in de verstrekkingen van uw persoonsgegevens?

• Dan is dit kosteloos.

Heeft u inzage gevraagd in uw persoonsgegevens?

• Dan is dit kosteloos, als u inzage krijgt via Mijnoverheid.nl.

• Dan is dit kosteloos, als u inzage krijgt aan de balie van de Stadswinkel. U ontvangt de gegevens dus niet op papier.

• Dan betaalt u € 11,40 (tarief 2023), als u een digitaal inzageverzoek doet.

• Dan betaalt u € 11,40 (tarief 2023), als u een officieel overzicht van uw gegevens op papier wilt ontvangen (ook wel een gewaarmerkt afschrift).

Hiermee ziet u hoe u ingeschreven bent in de BRP. Makkelijk bijvoorbeeld voor uw eigen administratie.

Let op! Wilt u bij een andere organisatie of bedrijf aan kunnen tonen hoe u ingeschreven staat in de BRP? Dan adviseren wij u om een ander document aan te vragen. Namelijk een afschrift BRP.

De gemeente is wettelijk verplicht om binnen 4 weken een besluit te nemen op uw aanvraag. Wij streven er altijd naar om uw verzoek zo spoedig mogelijk af te handelen.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond