Single Digital Gateway

Algemene gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Heeft u een handicap en wilt u met uw auto dichtbij uw huis parkeren? Vraag dan een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan bij uw gemeente. Dit is een plek waar ook andere mensen met een handicap hun voertuig mogen parkeren.

Er zijn voorwaarden voor het krijgen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats. De gemeente kijkt bijvoorbeeld:

 • of u een Europese gehandicaptenparkeerkaart heeft die minimaal 6 maanden geldig is;
 • op welke dagen en tijden u de gehandicaptenparkeerplaats wilt gebruiken;
 • of er al bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de buurt zijn;
 • hoe groot de parkeerdruk in de nabije omgeving is.

De algemene gehandicaptenparkeerplaats is niet alleen voor u. Deze is namelijk niet verbonden aan een kenteken van een voertuig. Andere mensen met een handicap mogen hun voertuig dus ook op deze plaats parkeren. Ze moeten dan wel een Europese gehandicaptenparkeerkaart hebben.

Wilt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen die alleen voor uw voertuig is? Vraag dan een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Omschrijving

Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen(externe link), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

 • De GPK staat op naam van een persoon.
 • De GPK staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De GPK is maximaal 5 jaar geldig.

Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Rolstoelafhankelijk

Als u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking voor een GPK (bestuurderskaart en/of passagierskaart). Om te bepalen of u permanent aan een rolstoel gebonden bent vindt in de meeste gevallen een geneeskundig onderzoek plaats.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier zijn:

 • U heeft een medisch onderzoek gehad.
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
 • U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart).

Als u soms bestuurder bent en soms passagier, kunt u een combinatiekaart aanvragen. U vraagt dan een kaart aan voor beide situaties.

U kunt een GPK schriftelijk aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Maak hiervoor gebruik van het formulier: 'Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart' dat u onderaan deze pagina kunt vinden. Bij de aanvraag dienen twee goedgelijkende pasfoto’s met achter op uw achternaam en geboortedatum bijgevoegd te worden.

Medisch onderzoek

Als u uw ingevulde aanvraagformulier opstuurt naar de gemeente, stuurt de gemeente uw aanvraag, als het een nieuwe aanvraag betreft, door naar de Stichting SAP. Deze instantie verzorgt de indicatiestelling voor de gemeente. Een keuringsarts stelt vast of er sprake is van een beperking. De gemeente zorgt voor een keuring. U hoeft hiervoor dus zelf geen afspraak te maken. U ontvangt een schriftelijke/telefonische oproep voor de keuring van de Stichting SAP. Een keuring duurt gemiddeld 20 minuten.

 • Gehandicaptenparkeerkaart: € 35,00
 • Bij het intrekken van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart zonder medische keuring: € 27,00
 • Medische keuring inclusief huisbezoek door een keuringsarts t.b.v. de aanvraag € 179,00
 • Bij het intrekken van de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart waarbij het verzoek voor een medische keuring al is ingediend bij SAP: € 55,00
 • Weigering van de uitgifte gehandicaptenparkeerkaart door de keuringsarts: € 16,00 (exclusief kosten medische keuring; houd er rekening mee dat de kosten voor de medische keuring ook in rekening worden gebracht als uw aanvraag wordt afgewezen).

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Goeree-Overflakkee

Bezoekadres

Koningin Julianaweg 45

3241XB Middelharnis

Openingstijden
Maandag
08:00 - 12:00
Dinsdag
08:00 - 17:00
Woensdag
08.00 - 17.00
Donderdag
08:00 - 17:00
18:00 - 20:00
Vrijdag
08:00 - 12:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 21 september 2022