Single Digital Gateway

Gemeente Tilburg: algemene bijstand aanvragen

Deze informatie is geplaatst door: Gemeente Tilburg

Let op. U  kunt alleen bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Tilburg als deze aanvullende voorwaarden voor u gelden:

 • U woont in de ge­meen­te Tilburg.
 • U ont­vangt nog geen AOW.
 • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.
 • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die de ge­meen­te Tilburg u aan­biedt om werk te vin­den.
 • U moet vol­doen­de Ne­der­lands be­grij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven. U hebt recht op bij­stand, ook als uw Ne­der­lands niet goed ge­noeg is. Maar de ge­meen­te mag uw uit­ke­ring wel ver­la­gen als u niet uw best doet om Ne­der­lands te le­ren.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering heeft u DigiD nodig.

Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u terecht bij www.werk.nl.

 • Ga naar www.werk.nl, log in met uw DigiD en volg de instructies op de website.
 • Na het versturen van het formulier op werk.nl, maakt u via de website van de gemeente Tilburg  een afspraak voor het aanmeldingsgesprek met Werk & Inkomen. Doet u dat niet binnen 2 werkdagen, dan moet u zich eerst opnieuw melden op www.werk.nl. Een aanmeldingsgesprek is niet mogelijk als u nog geen bijstandsuitkering heeft aangevraagd.
 • Is er een storing op werk.nl of heeft u vragen over het invullen van het formulier? Neem dan contact op met het UWV.
 • Heeft u geen DigiD? Ga direct naar www.digid.nl voor het aanvragen van DigiD. Bel daarna 14 013 en geef door dat uw DigiD is aangevraagd, zodat een meldingsdatum voor uw uitkering wordt geregistreerd. Binnen 5 werkdagen ontvangt u uw DigiD.
 • Bent u 26 jaar of jonger? Dan kunt u de online aanvraag niet meteen afronden. Het is wel belangrijk dat u zich eerst meldt op werk.nl en daar begint met het invullen van de naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de aanvraag (E-wwb). Meldingsdatum is later ingangsdatum uitkering. Na het invullen van uw gegevens op werk.nl, maakt u direct via Tilburg.nl een afspraak voor het aanmeldingsgesprek met Werk & Inkomen. Bij het aanmeldingsgesprek krijgt u het aanvraagformulier voor de uitkering.

U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt bij­stand van­af de dag van de aanvraag.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst bezwaar maken.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Tilburg

Bezoekadres

Burg. Brokxlaan 1680

5041SG Tilburg

Openingstijden
Maandag
08:30-17:00
Dinsdag
08:30-17:00
Woensdag
08:30-17:00
Donderdag
08:30-17:00
Vrijdag
08:30-17:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten
Laatst gecontroleerd op 29 juli 2022