Single Digital Gateway

Gemeente Montferland: algemene bijstand aanvragen

Heeft u te weinig inkomen om van te leven en zijn er geen andere voorzieningen? Dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering krijgen.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Montferland als deze aanvullende voorwaarden voor u gelden:

 • U woont in de ge­meen­te Montferland.
 • U ont­vangt nog geen AOW.
 • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.
 • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die de ge­meen­te Montferland u aan­biedt om werk te vin­den.
 • U moet vol­doen­de Ne­der­lands be­grij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven. U hebt recht op bij­stand, ook als uw Ne­der­lands niet goed ge­noeg is. Maar de ge­meen­te mag uw uit­ke­ring wel ver­la­gen als u niet uw best doet om Ne­der­lands te le­ren.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

 • Burgerservicenummer (BSN) van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen.
 • Laatste bankafschriften van uzelf en eventueel van uw partner en/of kinderen.
 • Hypotheekgegevens als u een koophuis hebt.
 • Uw e-mailadres.
 • Uw DigiD.
 • Bij een aanvraag aan de balie heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn.

 1. Schrijf u in via de website van Werk
 2. Onder het kopje 'uitkeringen' klikt u op 'Bijstandsuitkering Aanvragen';
 3. Klik daarna op de blauwe knop Bijstandsuitkering/IOAW-uitkering aanvragen;
 4. Log in met uw DigiD;
 5. U leest hier meer over het indienen van de aanvraag en u wordt hiermee automatisch bij UWV ingeschreven en geregistreerd als werkzoekende. Het bewijs van uw inschrijving vindt u in uw Werkmap op www.werk.nl;
 6. Zodra u het bewijs van uw inschrijving heeft ontvangen, kunt u bovenaan deze pagina klikken op de groene knop 'Nu een melding maken'.

De hoogte van uw uitkering vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt bij­stand van­af de dag van de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Montferland

Laatst gecontroleerd op 28 december 2022