Single Digital Gateway

Gemeente Landgraaf: algemene bijstand aanvragen

Let op. U  kunt alleen bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

ISD BOL levert dit product namens gemeente Landgraaf.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Landgraaf als deze voorwaarden voor u gelden:

  • U woont in de ge­meen­te Landgraaf.
  • U ont­vangt nog geen AOW.
  • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.
  • Wonen er bij u meerderjarige kinderen en/of andere huisgenoten? Dan kan dit invloed hebben op de hoogte van uw uitkering.
  • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die de ge­meen­te Langraaf u aan­biedt om werk te vin­den. 
  • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

Voor meer informatie en het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u terecht bij ISD BOL.

U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt bij­stand van­af de dag van de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Landgraaf

Laatst gecontroleerd op 5 december 2022