Single Digital Gateway

Gemeente Hoogeveen: algemene bijstand aanvragen

Let op. U  kunt alleen bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Hoogeveen als deze aanvullende voorwaarden voor u gelden:

  • U woont in de ge­meen­te Hoogeveen.
  • U ont­vangt nog geen AOW.
  • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.
  • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die de ge­meen­te Hoogeveen u aan­biedt om werk te vin­den.
  • U moet vol­doen­de Ne­der­lands be­grij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven. U hebt recht op bij­stand, ook als uw Ne­der­lands niet goed ge­noeg is. Maar de ge­meen­te mag uw uit­ke­ring wel ver­la­gen als u niet uw best doet om Ne­der­lands te le­ren.
  • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

Hoogte van de uitkering

Hoeveel bijstand u kunt krijgen, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Soms kunt u een voorlopig voorschot op de bijstandsuitkering krijgen. Zo kunt u de tijd overbruggen die tussen uw aanvraag en het besluit van de gemeente zit.

Bij 27 jaar of ouder:

Knop online Inschrijven op werk.nl via de gemeentewebsite.

Jonger dan 27 jaar

Ben je tussen de 18 en 27 jaar oud en wil je een uitkering aanvragen? Dan kan je langskomen op het Werkplein in Hoogeveen, Dekkerplein 1. Dit kan op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Na je melding moet je eerst 4 weken actief op zoek naar werk of een opleiding. Je krijgt dan nog geen uitkering. Is het je niet gelukt binnen deze 4 weken een baan of opleiding te vinden? Dan kun je een uitkering aanvragen. Dit doe je weer door langs te komen op het Werkplein.

U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt bij­stand van­af de dag van de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hoogeveen

Bezoekadres

Dekkerplein 1

7901BZ Hoogeveen

Openingstijden
Maandag
9:00 - 17:00
Dinsdag
9:00 - 17:00
Woensdag
9:00 - 17:00
Donderdag
9:00 - 17:00
Vrijdag
9:00 - 13:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Ook nuttig

Laatst gecontroleerd op 28 december 2022