Single Digital Gateway

Gemeente Borger-Odoorn: algemene bijstand aanvragen

Let op. U  kunt alleen bijstand aanvragen als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente Borger-Odoorn als deze aanvullende voorwaarden voor u gelden:

 • U woont in de ge­meen­te Borger-Odoorn.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U ont­vangt nog geen andere voorziening of uitkering.
 • Woont u sa­men met uw part­ner of hebt u een ge­za­men­lijk huis­hou­den met ie­mand? Dan telt het in­ko­men en het spaar­geld van deze per­soon ook mee.
 • U doet mee aan ac­ti­vi­tei­ten die de ge­meen­te Borger-Odoorn u aan­biedt om werk te vin­den.
 • U moet vol­doen­de Ne­der­lands be­grij­pen, spre­ken, le­zen en schrij­ven. U hebt recht op bij­stand, ook als uw Ne­der­lands niet goed ge­noeg is. Maar de ge­meen­te mag uw uit­ke­ring wel ver­la­gen als u niet uw best doet om Ne­der­lands te le­ren.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar? Dan kunt u ook een uitkering aanvragen op de voorwaarde dat u eerst 4 weken actief op zoek gaat naar werk of scholing.

 • U gaat naar de website Werk.nl van het UWV.  Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Hier schrijft u zich in als werkzoekende. Het UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft.
  • Dan vraagt u de bijstand aan. UWV geeft aan welke documenten u nodig heeft
 • Nadat u uw uitkering heeft aangevraagd, krijgt u een brief. Daarin informeren wij u over het traject dat u gaat volgen bij Menso
 • Bent u ouder dan 27 jaar, dan ontvangt u een uitnodiging van Menso voor een startbijeenkomst. Samen met andere werkzoekenden legt Menso uit wat het traject inhoudt en hoe Menso u zal ondersteunen.
 • Vervolgens heeft u een persoonlijk gesprek met een werk- en scholingscoach van Menso. Deze coach begeleidt u tijdens het gehele traject naar werk.
 • Wij hebben intussen de aanvraag voor uw bijstandsuitkering van het UWV ontvangen. Wij bepalen of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan bent u eerst verplicht om in een periode van 4 weken actief op zoek te gaan naar school of werk. U houdt bij welke stappen u hiervoor zet. Na deze 4 weken wordt uw bijstandsaanvraag bij de gemeente definitief en krijgt u een gesprek bij Menso met de werk- en scholingscoach. U maakt samen met Menso een ‘Plan van Aanpak’ met duidelijke stappen naar het vinden van werk. Voor mensen ouder dan 27 jaar wordt geen ‘Plan van Aanpak’ gemaakt.

U hoort bin­nen 8 we­ken of u de uit­ke­ring krijgt. U krijgt bij­stand van­af de dag van de aanvraag.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Borger-Odoorn

Laatst gecontroleerd op 18 augustus 2023