Single Digital Gateway

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is een heffing van uw gemeente.

Gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing op verschillende manieren.  

Sommige gemeenten bepalen de hoogte van de afvalstoffenheffing op basis van de grootte van uw huishouden. Hoe groter uw huishouden, hoe meer afvalstoffenheffing u dan betaalt. 

Andere gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing anders. Ze kijken bijvoorbeeld naar de door u aangeleverde hoeveelheid afval.

Afvalstoffenheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belastingen. De gemeente bepaalt voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. En of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Tarieven afvalstoffenheffing

Vanaf 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit 2 delen: een vast bedrag + een tarief op restafval. Op deze pagina vindt u de tarieven van 2023. Elk jaar stellen we nieuwe tarieven vast.

Let op. U betaalt alleen afvalstoffenheffing als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

U betaalt in de gemeente Zwolle deze afvalstoffenheffing:

Vast bedrag

U betaalt een vast tarief voor alle afvalkosten behalve het restafval. Dit bedrag hangt af van of u alleen of met meer mensen woont.

  • een­per­soons­huis­hou­dens, € 209,13
  • meerper­soons­huis­hou­dens, € 261,41

Tarief op restafval

Het tarief op restafval betaalt u per keer dat u restafval weggooit of de restafvalcontainer laat legen. Het bedrag dat u per keer betaalt, hangt af van de container die u gebruikt. U heeft zelf invloed op deze kosten door goed te scheiden. Want dan houdt u minder restafval over.

De tarieven zijn:

  • Ondergrondse restafvalcontainer 60 liter: € 1,65 per keer.
  • Ondergrondse restafvalcontainer 80 liter: € 2,20 per keer.
  • Grijze restafvalcontainer bij huis 240 liter: € 9,90 per keer.

Het standaardformaat van ondergrondse containers is 60 liter. Deze containers staan op de meeste plekken in Zwolle. In de binnenstad staan alleen containers van 80 liter. De grijze containers bij huis staan in het buitengebied en bij sommige woonboten en woonwagens.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen? Dan hoeft u de afvalstoffenheffing misschien niet helemaal te betalen. Dit noemen we gedeeltelijke kwijtschelding.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Zwolle

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022