Single Digital Gateway

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is een heffing van uw gemeente.

Gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing op verschillende manieren.  

Sommige gemeenten bepalen de hoogte van de afvalstoffenheffing op basis van de grootte van uw huishouden. Hoe groter uw huishouden, hoe meer afvalstoffenheffing u dan betaalt. 

Andere gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing anders. Ze kijken bijvoorbeeld naar de door u aangeleverde hoeveelheid afval.

Afvalstoffenheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belastingen. De gemeente bepaalt voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. En of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u het afval nooit meegeeft.

U betaalt in de gemeente Rijssen-Holten deze afvalstoffenheffing:

Vast tarief

Afvalstoffenheffing is de belasting die u betaalt voor inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijk afval. Elk huishouden moet afvalstoffenheffing betalen, ook als u het afval nooit meegeeft. 

  • Eenpersoonshuishoudens: € 170,-
  • Meerpersoonshuishoudens: € 219,-

Afvalstoffenheffing per brief

U krijgt een brief van de gemeente waarin staat hoeveel afvalontheffing u moet betalen. In de brief staat ook hoe u moet betalen. En voor welke datum dit moet.

Betaal op tijd

Zorg dat u op tijd betaalt. Anders moet u een boete betalen.

Kwijtschelding

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Wij raden u aan dit zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag te doen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Bent u het niet eens met de heffing? Dan kunt u bezwaar maken. Wij raden u aan eerst contact op te nemen met de medewerkers van de gemeente. Bent u er met een van onze medewerkers niet uitgekomen en wilt u alsnog bezwaar maken? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag of beschikking bezwaar maken. 

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de vermelde datum op de aanslag stuurt aan de gemeente Rijssen-Holten, ter attentie van de medewerker gemeentelijk heffingen. Vermeld in ieder geval:

  • naam en adres;
  • datum van het bezwaarschrift;
  • waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening;
  • het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Rijssen-Holten

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022