Single Digital Gateway

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is een heffing van uw gemeente.

Gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing op verschillende manieren.  

Sommige gemeenten bepalen de hoogte van de afvalstoffenheffing op basis van de grootte van uw huishouden. Hoe groter uw huishouden, hoe meer afvalstoffenheffing u dan betaalt. 

Andere gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing anders. Ze kijken bijvoorbeeld naar de door u aangeleverde hoeveelheid afval.

Afvalstoffenheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belastingen. De gemeente bepaalt voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. En of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Afvalstoffenheffing

Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een belasting geheven van de inwoners van de gemeente (particuliere huishoudens) voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Tarieven

Let op! U betaalt alleen afvalstoffenheffing als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente. 

Betaal op tijd

Betaal op tijd om te voorkomen dat u extra moet betalen.

Ontheffing

Als de belastingplicht in de loop van het jaar wijzigt (bijvoorbeeld door verhuizing naar een andere gemeente of overlijden), heeft u recht op ontheffing van de aanslag. Deze vermindering wordt automatisch verleend en heeft betrekking op de periode vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de verhuisdatum of de datum van overlijden, tot en met het einde van het belastingjaar.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. 

Stuur uw schriftelijke bezwaar onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, aanslagnummer en/of beschikkingsnummer en telefoonnummer en/of e-mailadres naar:

Gemeente Lingewaard 
T.a.v. de Heffingsambtenaar 
Postbus 15 
6680 AA Bemmel

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Lingewaard

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022