Single Digital Gateway

Afvalstoffenheffing betalen

U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van uw huishoudelijke afval. De afvalstoffenheffing is een heffing van uw gemeente.

Gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing op verschillende manieren.  

Sommige gemeenten bepalen de hoogte van de afvalstoffenheffing op basis van de grootte van uw huishouden. Hoe groter uw huishouden, hoe meer afvalstoffenheffing u dan betaalt. 

Andere gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing anders. Ze kijken bijvoorbeeld naar de door u aangeleverde hoeveelheid afval.

Afvalstoffenheffing betaalt u via de gemeentelijke belastingaanslag. Meestal ontvangt u deze aanslag in de eerste helft van februari. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Vraag dan uw gemeente om kwijtschelding. U hoeft dan de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Of u betaalt een deel van de belastingen. De gemeente bepaalt voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. En of u voor kwijtschelding in aanmerking komt. 

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Afvalstoffenheffing

Let op. U betaalt alleen afvalstoffenheffing als u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente.

GBTwente heft en int de belastingen namens gemeente Enschede. U betaalt afvalstoffenheffing dus aan GBTwente. In de gemeente Enschede geldt een vast en variabel tarief.  Bekijk welke tarieven gelden in gemeente Enschede.

U betaalt een vast tarief, dat is voor alle huishoudens hetzelfde. 

Ook betaalt u een variabel tarief. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal keren dat u afval weggooit of laat ophalen. Hoe meer of hoe vaker u afval weggooit, hoe hoger het variabel tarief. De hoogte van het bedrag hangt ook af van het soort container dat u heeft. Hoe groter deze is, hoe meer afval u weggooit en hoe meer u betaalt. 

Aanslag afvalstoffenheffing

U krijgt een aanslag. Dit is een brief van de gemeente waarin staat hoeveel afvalontheffing u moet betalen. In de brief staat ook hoe u moet betalen. U betaalt dit bedrag binnen 6 weken. Kunt u het bedrag niet in 1 keer betalen? Dan kunt u:

  • In delen betalen: u vraagt een automatische incasso aan en GBTwente schrijft het bedrag in delen (iedere maand) af van uw bankrekening.
  • Een betalingsregeling aanvragen bij GBTwente.

Op GBTwente leest u hoe u uw aanslag kunt betalen.

Kwijtschelding

U kunt vragen aan de gemeente of u een deel van de heffing niet hoeft te betalen. Dit heet kwijtschelding. Of u recht heeft op kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt kwijtschelding aanvragen via GBTwente.

Bent u het niet eens met de hoogte van uw afvalstoffenheffing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via GBTwente.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Enschede

Laatst gecontroleerd op 20 september 2022