Single Digital Gateway

Aangifte doen van geboorte levenloos kind in Nederland

Is uw kindje levenloos ter wereld gekomen? Dan kunt u aangifte doen bij de gemeente waar uw kindje levenloos geboren is. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd.

Doet u aangifte? Dan maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte op: "akte van geboorte (levenloos)”. De akte is een officiële erkenning dat uw kindje ter wereld is gekomen en komt in het overlijdensregister.  

Achternaam kiezen voor levenloos geboren kind

U mag kiezen of uw kindje de achternaam van de vader of de moeder krijgt. Deze keuze heeft geen gevolgen voor de naam van volgende kinderen. U kunt dan opnieuw de achternaam kiezen die u wenst.

Met een afschrift van de akte kunt u uw levenloos geboren kindje ook laten inschrijven bij de gemeente waar u woont. Dan wordt uw kindje geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit gebeurt alleen op uw verzoek, het is niet verplicht. En dit kan ook later nog, op het moment dat u dit wilt.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Aangifte doen van geboorte levenloos kind in Nederland

U regelt de registratie in het BRP schriftelijk of persoonlijk in het gemeentehuis. Gaat uw voorkeur uit naar dat laatste. Bel ons voor het maken van een afspraak 0492 469 700.

Een ouder kan alleen voor zichzelf een verzoek indienen.

Wat u nodig heeft

U heeft het volgende nodig voor de registratie van uw kind:

Is er destijds geen akte opgemaakt van uw levenloos geboren kind?

U wilt alsnog aangifte doen?
U wilt alsnog namen doorgeven op een bestaande akte?  
U vult hiervoor het volgende formulier in: Formulier BRP, verzoek aanpassen van een akte of nieuwe akte

Verder heeft u nodig:

  • Een verklaring arts, ziekenhuis of verloskundige
  • Een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis/crematie

Heeft u niet alle informatie? De gemeente kan u waarschijnlijk toch helpen. Belt u ons gerust tijdens kantooruren 0492 469 700.

Registratie levenloos geboren kind
U kunt uw levenloos geboren kind laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U kiest zelf of u dit wilt. U registreert uw kind in de gemeente waar u woont. Uw kind wordt dan bij uw naam in de BRP gezet. Beide ouders kunnen dit doen. De registratie gebeurt niet automatisch als u aangifte doet.

De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die het BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Aangifte van overlijden
Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u aangifte doen bij de gemeente. Het is wettelijk verplicht om uw kind te laten begraven of cremeren. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken hoeft u geen aangifte te doen, maar het mag wel. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind geboren is.

Het opmaken van de akte is gratis. Een afschrift (kopie) van de akte kost: € 

U betaalt kosten voor de aanvraag van een afschrift. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente .

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Laarbeek

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022