Single Digital Gateway

Gemeente Helmond: aangifte doen van geboorte levenloos kind

Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, doet u aangifte bij de gemeente. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. In beide gevallen maakt de gemeente een akte van geboorte (levenloos) op. Dit is een officieel bewijs dat uw kind ter wereld is gekomen. De akte van geboorte (levenloos) wordt ingeschreven in het overlijdensregister van de burgerlijke stand en niet in het geboorteregister.

Uw kind heeft kort geleefd

U doet aangifte van geboorte in de gemeente waar uw kind is geboren. Is uw kind in dezelfde gemeente overleden dan doet u daar ook de aangifte van overlijden. Als uw kind in een andere gemeente is overleden, dan doet u de aangifte van overlijden daar.

De volgende personen mogen de aangifte doen:

  • Eén van de ouders
  • Een begrafenisondernemer
  • Iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid
  • Medewerkers van het ziekenhuis

U kunt telefonisch een afspraak maken voor de aangifte via telefoonnummer 14 0492. Als u ook geboorteaangifte moet doen, maakt u daarvoor ook een afspraak. 

U neemt het volgende mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
  • Verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts
  • B-enveloppe met daarin gegevens van de arts over uw levenloos geboren kind

Aangifte doen van een kind dat lang geleden levenloos is geboren

Als uw kind lang geleden levenloos is geboren of na geboorte kort heeft geleefd en er is toen geen aangifte gedaan, dan kunt u dit alsnog doen. Ook kan het voorkomen dat er in de akte van uw lang geleden (levenloos) geboren kind geen voornamen zijn opgenomen. Ook dit kan alsnog. Is uw kind geboren in Helmond, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 0492. We gaan dan onderzoeken of er mogelijk toch al een akte bestaat of wat er nodig is om de akte alsnog op te maken of de voornamen toe te voegen.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor het opmaken van akte van geboorte (levenloos) of het opnemen van voornamen in een akte van levenloos geboren kind:

  • De ouders doen het verzoek gezamenlijk. Is één van de ouders overleden? Dan mag het verzoek gedaan worden door de andere (overblijvende) ouder.
  • De ouders doen het verzoek in de gemeente waar het kind levenloos ter wereld is gekomen.
  • Wenst u een akte op te laten maken? Dan vragen wij u vriendelijk bewijsstukken te overleggen van uw levenloos geboren kind (bijv. een partusverslag, rouwadvertentie, rouwkaart, bidprentje, administratie huisarts of verloskundige of gynaecoloog etc.).

Registratie van een levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 is het mogelijk om de gegevens van uw levenloos geboren kind te laten registreren in de BRP. Dit geldt met terugwerkende kracht, dus ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen worden opgenomen in de BRP.

Is uw kind stil (levenloos) geboren in Helmond?

Dan kunt u online geen aangifte doen van de geboorte.
Wel kunt u een afspraak maken voor de aangifte van de stilgeboorte aan de balie in de Stadswinkel. Neem daarvoor contact met ons op via telefoonnummer 14 0492 (zonder kengetal).

Het verzoek om registratie is gratis.

U mag uw kind pas begraven of cremeren na de aangifte. Voor de begrafenis of crematie heeft u toestemming van de gemeente nodig. Die krijgt u direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Voor meer informatie over deze toestemming kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 14 0492.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Helmond

Laatst gecontroleerd op 27 november 2023