Single Digital Gateway

Goedkeuring verslag bodemsanering vragen

Heeft u vervuilde grond gesaneerd op uw terrein? Bijvoorbeeld door de grond te verwijderen, verplaatsten of isoleren? Dan stuurt u een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de bodemsanering. In het verslag zet u onder andere hoe ernstig de verontreiniging was en wat het resultaat is van uw maatregelen.

Hoe werkt dit voor u?

Vul uw (toekomstige) woonplaats in en gebruik de pijltoetsen om uw woonplaats te selecteren.

Laatst gecontroleerd op 3 januari 2024